View Single Post
  #2  
Old 19-01-2019, 17:05
elementary OS's Avatar
elementary OS elementary OS is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2015
Location: http://elementary.io
Posts: 1,154
Re: Microsoft khuyên người dùng nên chuyển sang iPhone hoặc Android vì hãng chuẩn bị "bức tử" Windows phone

con 640XL ở nhà đã không tải được app từ lâu chả hiểu sao

còn tin nhắn trong máy các kiểu nên không reset lại, để đấy kệ mẹ nó 1491227
Reply With Quote