View Single Post
  #4372  
Old 19-01-2019, 15:03
Qinsmoon094's Avatar
Qinsmoon094 Qinsmoon094 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2014
Location: Zodiac Alliance of Freedom Treaty - Coordinators C.E 71
Posts: 1,237
Re: vozFApp - Just another vozForums client

Sao lâu lâu vào app nó bắt rate trên CH Play hoài vậy, dù mình đã rate rồi, mặc dù chọn không app vẫn spam, chắc hạ sao xuống quá
Reply With Quote