View Single Post
  #35087  
Old 18-01-2019, 02:21
reeter reeter is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2017
Posts: 1,543
Re: thể hình - Giáo án, các kiến thức chung, và thảo luận ở đây (Ver 3.0)

không biết squat và dead lift
Reply With Quote