View Single Post
  #35086  
Old 17-01-2019, 21:52
qminh1806's Avatar
qminh1806 qminh1806 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2011
Posts: 706
Re: thể hình - Giáo án, các kiến thức chung, và thảo luận ở đây (Ver 3.0)

Cuối năm kéo Sumo Deadlift để chốt sổ. Đạt được milestone (5 plates) nhưng kỹ thuật sai tè le, chưa lock hip, chưa lock knee. Cảm giác kéo rất ổn, nhưng đến 90% rồi thì không lock được nữa mà buông tạ luôn , cảm giác hơi tiếc tiếc nên lúc buông tạ ra có văng tục 1 câu

https://www.instagram.com/p/BsvUCaQBuxv/

Thôi nghỉ ăn Tết được rồi, qua năm set mức tạ nhẹ lại rồi kỹ thuật lại từ đầu vậy.

Btw, mức tạ đạt được của năm nay (ở 1RM nha) là:
Squat: 140 kg (3 plates, 2xBW)
Bench: 90 kg (nearly 2 plates)
Deadlift: 220 kg (5 plates, 3xBW)
Reply With Quote