Thread: Tư Vấn Aego 3 vs Solo 8c + U55sx
View Single Post
  #8  
Old 16-01-2019, 20:37
orekaminh1 orekaminh1 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2012
Posts: 135
Re: Aego 3 vs Solo 8c + U55sx

Mới quất con DAC yamaha wxad10 ngày hôm qua để nghe nhạc qua Wifi + NAS chất lượng âm thanh tăng kha khá (do không bị nén như qua Bluetooth)
Reply With Quote