View Single Post
  #3  
Old 16-01-2019, 13:13
tivisony's Avatar
tivisony tivisony is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2013
Posts: 338
Re: Xin tư vấn mua điện thoại (reup)

E có cường lực mà vẫn ra đi như thường. Sad
Đang tính mua s8 mà nó single sim
Reply With Quote