View Single Post
  #13  
Old 15-01-2019, 22:56
OngToDanTau OngToDanTau is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2017
Location: cung trang
Posts: 7,417
Re: Hội Kiến Trúc Sư - Xây Dựng - Và liên quan đến xây dựng

H KTS+KS toàn nhảy ra ngoài làm hết cả, chỉ đóng BHXH ở cq nhà nước treo đó.
Mở cty buôn bán nội thất hay gì đó hết.
Reply With Quote