View Single Post
  #1  
Old 15-01-2019, 10:59
hcvtpt's Avatar
hcvtpt hcvtpt is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2009
Posts: 304
[Cần] Tài liệu về test dell laptop

Hôm trước gọi điện lên hãng nói vài bệnh để bảo hành tại nhà thì bạn tổng đài đọc cho một số cái mã và phím để kiểm tra. Bạn nào có tài liệu về cái này cho mình xin để tham khảo với.
Xin cảm ơn!
Reply With Quote