View Single Post
  #10  
Old 15-01-2019, 08:47
Phoenix_Fire221's Avatar
Phoenix_Fire221 Phoenix_Fire221 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2017
Location: Bình Định
Posts: 2,089
Re: Lướt F17 hay F33 thì tiếp thu được nhiều kiến thức hơn ?

F17 là để tao xem tâm tình của lesor, gấu chó, xem thằng Cap chạy giấy sức khoẻ loại 6 trốn nghĩa vụ

F33 là dùng để bash rồ Ngú, rồ Tàu, rồ Gia Long

F145 dâm thư nên bỏ qua, chả thằng nào bằng Na Tuấn

Ba F trên dùng để giải trí.

Còn thu nạp kiến thức thì... wikipedia, reddit, quora, hỏi đáp trên 4chan
Reply With Quote