View Single Post
  #9  
Old 15-01-2019, 08:34
cs_fa cs_fa is offline
K.I.A
 
Join Date: 05-2013
Location: Hà Nội
Posts: 188
Re: Lướt F17 hay F33 thì tiếp thu được nhiều kiến thức hơn ?

Toàn cặn bã xã hội mà cũng có thằng học hỏi được từ đó thì tao cũng lạy

Sent from . using vozFApp
Reply With Quote