View Single Post
  #8946  
Old 14-01-2019, 16:29
Atlas08 Atlas08 is offline
K.I.A
 
Join Date: 05-2018
Posts: 4
Re: Thắc mắc lý do bị ban - ĐỌC KỸ POST #1

Nick Atlas06 của tôi bị KIA vì lý do vô lý
Tố cáo mod NCQ lạm quyền KIA vô tội vạ
Reply With Quote