View Single Post
  #4  
Old 13-01-2019, 13:15
fireprince fireprince is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2008
Posts: 1,016
Re: Mức độ sóng của Aptek A134GHU

check xem truyền tải thực tế là bao nhiêu bạn ơi
iphone mình dùng app wifisweetspots để đo
Reply With Quote