View Single Post
  #71035  
Old 13-01-2019, 12:57
soihoang's Avatar
soihoang soihoang is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2008
Location: Gầm cầu Thuận Phước
Posts: 921
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

đn sửa laptop chổ nào được aeeeeeeeee

cái laptop cắm sạc vào là treo, hông biết hư sạc hay như main
Reply With Quote