View Single Post
  #26  
Old 13-01-2019, 09:08
naughtyboy naughtyboy is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2007
Posts: 4,503
Re: Đánh giá nhanh USB phát WiFi từ 4G Huawei E8372

Huawei thiết bị 4g rẻ thối, tuy nhiên đơn giản là méo chơi
Reply With Quote