View Single Post
  #7  
Old 12-01-2019, 22:41
trandungco15's Avatar
trandungco15 trandungco15 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2012
Location: £¢£¢£¢£¢£¢
Posts: 718
Re: Maingear đưa RGB vào nước tản nhiệt

Nhà nghèo nên chơi đc con tản khí cpu rgb thôi, quạt case còn chẳng có

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 bằng vozFApp
Reply With Quote