View Single Post
  #5  
Old 12-01-2019, 22:22
AncientNova's Avatar
AncientNova AncientNova is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2013
Location: HA NOI
Posts: 2,072
Re: Maingear đưa RGB vào nước tản nhiệt

còn cái gì nó không RGB nữa không ?
Reply With Quote