Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #3489  
Old 12-01-2019, 21:56
vodanh1213's Avatar
vodanh1213 vodanh1213 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2008
Posts: 3,267
Re: Page 349 - Thảo luận Hội quán vOzer và PKL

xe ông bạn, lâu lâu chạy ga hụp hụp ko biết bị gỉ cho tới khi mở cái lọc gió ra thì nguyên anh tí chui vô nằm chơi


Được gửi từ iPhone 6s - vozForums
Reply With Quote