View Single Post
  #5  
Old 12-01-2019, 17:02
2 0 1 5's Avatar
2 0 1 5 2 0 1 5 is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2013
Posts: 959
Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???

Tưởng rượu nhẹ hơn nước và nổi lềnh phềnh trong bụbg chứ nhỉ

Gửi từ Vivo 1723 bằng vozFApp
Reply With Quote