View Single Post
  #6  
Old 12-01-2019, 16:29
verylove verylove is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2009
Posts: 5,002

Ra muốn cắt ntn thì mô tả và đưa hình nó. Mình cũg đag để layer nhưg thik thì vuốt lên. Undercut là kiểu đẩy sát 2 bên trắg luôn tỏm quá

Gửi bằng vozFApp
Reply With Quote