View Single Post
  #22  
Old 12-01-2019, 14:56
Hulk CuToa's Avatar
Hulk CuToa Hulk CuToa is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2014
Posts: 549
Re: ( cứt )pịa dê nướng cuốn lá

Pịa phải ăn khi còn nóng mới ngon không hôi lắm, hơi đắng nhấn nhấn để nguội ăn thối um lên
Mình nghĩ món nướng này chắc ăn không hôi lắm nhưng chắc chắn đéo ngon

Sent from Samsh*t using vozFApp
Reply With Quote