View Single Post
  #4  
Old 12-01-2019, 13:49
tvt2310 tvt2310 is offline
Member
 
Join Date: 11-2008
Posts: 40
Re: Có anh em nào dùng đôi giày Asics này chưa nhỉ

Đôi này chắc Gel lyte III. Nhưng khuyên bác mua GL V sẽ êm chân hơn, form cũng thoải mái hơn III.

Được gửi từ iPhone X - vozForums
Reply With Quote