Thread: Cần giúp đỡ Tư vấn ổ cứng SSD sinh viên.
View Single Post
  #8  
Old 12-01-2019, 11:29
kienduytr's Avatar
kienduytr kienduytr is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2008
Posts: 758
Re: Tư vấn ổ cứng SSD sinh viên.

https://forums.voz.vn/showthread.php...#post150117445
Bác qua em lựa hàng cho dễ nhé
Reply With Quote