View Single Post
  #9  
Old 12-01-2019, 11:26
BestXiaoLin's Avatar
BestXiaoLin BestXiaoLin is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2017
Location: Thôi đéo trình bày
Posts: 104
Re: Bạn c3 mời cười kiểu này có nên đi?

có con bạn chơi hồi cấp 3 lên đh cũng qua lại đôi lần, ra trường đi làm k liên lạc đùng cái nó cới ck sms qua fb mời cưới, dù nó biết nhà mình, đéo xem và đéo đi,
Reply With Quote