View Single Post
  #7  
Old 12-01-2019, 11:23
harryp's Avatar
harryp harryp is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2014
Posts: 158
Re: Bạn c3 mời cười kiểu này có nên đi?

Inbox riêng tôi còn chưa thèm đi chứ nói gì mời tập thể Ít ra cũng phải điện thoại 1 cú.
Reply With Quote