Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #3490  
Old 12-01-2019, 11:23
Kanatako Kanatako is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2015
Location: HCMC
Posts: 279
Re: Hội quán vOzer và PKL

xài mũ bự người đâu nồi đấy, người ta ngó nhưng thôi còn đỡ hơn là đau túi
Reply With Quote