View Single Post
  #5  
Old 12-01-2019, 11:23
Yoshiko Tsushima's Avatar
Yoshiko Tsushima Yoshiko Tsushima is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2017
Posts: 2,124
Re: Bạn c3 mời cười kiểu này có nên đi?

Không thiệp không đi, biết thôi cũng không đi.
Đám cưới mà mời qua facebook thì thừa hiểu nó mời cho có thêm người mà thôi
Reply With Quote