View Single Post
  #3  
Old 12-01-2019, 10:29
bao4488's Avatar
bao4488 bao4488 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2009
Posts: 119
Re: Mức độ sóng của Aptek A134GHU

Mình vừa chuyển Region về US rồi. Nhưng vẫn cải thiện 1 ít thôi. Xuống dưới tầng là tần số 2.4Ghz đã tụt hẳn 1 vạch sóng rồi. Còn band 5GHz vẫn ngoi ngóp.
Reply With Quote