View Single Post
  #53475  
Old 12-01-2019, 10:17
dqsang90's Avatar
dqsang90 dqsang90 is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2010
Posts: 1,477
Re: Anime/Manga/Novels General Thread

Quote:
Originally Posted by asdads View Post
HF 2 có 2 h scence. Một là shinji rape, 2 là với sĩ.
Chưa chiếu mà, sao biết hay vậy?
Reply With Quote