View Single Post
  #53467  
Old 12-01-2019, 09:48
Cong_Go_De_Su's Avatar
Cong_Go_De_Su Cong_Go_De_Su is online now
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Location: Port Selao
Posts: 552
Re: Anime/Manga/Novels General Thread

Quote:
Originally Posted by dqsang90 View Post
movie mà, có phải làm lại đâu.
Cơ mà gái ngon
Thành Long có chế lại truyện này thành phim nữa
Reply With Quote