View Single Post
  #4  
Old 12-01-2019, 08:02
tammuoimot's Avatar
tammuoimot tammuoimot is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2013
Posts: 6,034
Re: Gắn 4 thanh ram ddr3 thì máy không boost

Nhiều khi cũng chịu, có lần ráp máy chạy phọt cơm đi đổi ram , sau bê cả case ra để thử. Đôi khi ng ta tìm cùng hãng và thông số vì thế không chỉ vì đẹp đâu
Reply With Quote