View Single Post
  #69  
Old 11-01-2019, 22:06
xdungx xdungx is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2016
Posts: 408

Quote:
Originally Posted by mucelago View Post
Con Ryzen bữa đấu với i9 ở CES chắc là R7 chứ không phải R5 vì Tdp tận 135W, nếu là R5 thì dưới 100W thôi.

Dự là không có vụ tăng nhân như lời đồn đâu.
xem mà k xem đến nơi đến chốn rồi. Cái họ đọ hôm nọ là power consump chứ đâu phải tdp, và họ đo cả hệ thống. Nếu tính riêng sơ sơ thì những thành phần còn lại ăn 55w theo anatech, thì riêng con cpu ăn 75-80w, thì con này xếp vào tdp 65w mới đúng(tdp là công suất tỏa nhiệt nhé). Còn 1 chỗ để nhét core, chính lisa su đã xác nhận. Hãy chờ điều gì đó bất ngờ )
Reply With Quote