Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #3487  
Old 11-01-2019, 17:25
Sonah Sonah is offline
K.I.A
 
Join Date: 06-2013
Location: SG
Posts: 1,226
Re: Hội quán vOzer và PKL

classic chơi của thằng https://www.dmd.eu/
hàng kevlar carbon mà rẻ hơn bọn khác nhiều, ai cầm cũng kêu nhẹ
Reply With Quote