View Single Post
  #33  
Old 11-01-2019, 16:08
duytin89's Avatar
duytin89 duytin89 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2009
Posts: 138
Re: Tư vấn- vấn đề chọn máy ảnh

Mình lòng vòng tìm hiểu mấy hôm nay rồi, hỏi khắp nơi may quá lại gặp các bác ở Nhật. Mình tính mua combo như hình ổn không các bác. Có giá ngay bên cạnh đó.
Reply With Quote