View Single Post
  #63501  
Old 11-01-2019, 14:38
fillipoUS's Avatar
fillipoUS fillipoUS is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 14,109
Re: [Korea] All about Showbiz, Music, Drama, Idol, etc. (Part 3)

Con gái lên trùm


Loona will save kpop 2019


Đơn giản là art và content quá chất


Làm orbit thật sướng dâm quá, lên đỉnh hoài đéo xuống đc


teaser - Loona XIIX

https://youtu.be/0fXnYu5FFxU

Sent from Loonaverse using vozFApp
Reply With Quote