Thread: Cần giúp đỡ Tư vấn ổ cứng SSD sinh viên.
View Single Post
  #5  
Old 11-01-2019, 14:14
Apple's Avatar
Apple Apple is online now
Senior Member
 
Join Date: 09-2006
Location: HN
Posts: 1,559
Re: Tư vấn ổ cứng SSD sinh viên.

Dưới củ để có ssd vàm ram mơis đê
Reply With Quote