View Single Post
  #35085  
Old 11-01-2019, 12:39
Gar Gar Gar Gar Gar Gar is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2014
Posts: 3,336
Re: Page 1755 - Chơi thể hình - Giáo án, các kiến thức chung, và thảo luận ở đây (Ver 3.0)

Quote:
Originally Posted by vegeta1993 View Post
Tay này cùng Duy Nguyen, Ryan Long mình gạch liệt vào danh sách báo động hết Nhất Duy Nguyen, thế vẹo nào phòng mình tập tụi nó toàn tôn theo cha này, còn bàn mua TPBS nữa, trong khi hũ mass bán 2 củ 5 Clip 10 phút thì hết 1/3 bàn uống này uống nọ
Nay vào phòng tập hãi quá mấy thím ạ , thằng ku sinh viên squat thế nào hết cong lưng lại dc , dẫn đi X quang bs bắt nó nghỉ vận động 2 tháng, nó 63kg squat 80kg Mặc dù trước đó mình khuyên nó về lưng dưới trước, nhưng dáng mình sida nó phớt lờ , riết vào phòng mình lủi thủi mà tập, chả góp ý nữa, mặc dù nhìn sai tè le trước mắt
45kg squat 50 ỉa ra quần r mà phòng có lão squat 180kg

Được gửi từ iPhone 5 - vozForums
Reply With Quote