View Single Post
  #3  
Old 11-01-2019, 08:33
Alienisme's Avatar
Alienisme Alienisme is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2011
Location: Đà thành
Posts: 381
Re: [REVIEW] Samsung Galaxy A6s - Liệu có đáng đồng tiền?

3. Cấu hình và phần mềm
4. Hiệu năng
5. Thời lượng pin
6. Giá và kết luận

Last edited by Alienisme; 14-01-2019 at 18:55. Reason: Giữ chỗ
Reply With Quote