View Single Post
  #53461  
Old 10-01-2019, 23:48
sigel's Avatar
sigel sigel is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2007
Posts: 6,104
Re: Anime/Manga/Novels General Thread

Quote:
Originally Posted by fakku View Post
nó ghi oạch cái nhãn 17k yên nó đéo đánh thuế tôi con ông
17k thì thôi, rip in pepeland.
Reply With Quote