Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #3484  
Old 10-01-2019, 21:51
Dorayaki's Avatar
Dorayaki Dorayaki is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2008
Location: Chuồng gà 5 tầng
Posts: 474
Re: Hội quán vOzer và PKL

Quote:
Originally Posted by atmin View Post
E thanh lý X14 size M đen nhám đây, có ai mua k
Hóng giá
Reply With Quote