View Single Post
  #112  
Old 10-01-2019, 16:11
chienbinhvietnam chienbinhvietnam is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 1,529
Re: Thông báo dọn dẹp 3 từ khoá: c*c, l*n, b**i

chất cái đé o gì thế , đ m mấy thằng chủi tục cứ tưởng thế là hay
Reply With Quote