View Single Post
  #7  
Old 10-01-2019, 15:18
thuyvan thuyvan is offline
­­­
 
Join Date: 11-2007
Posts: 395
Re: Thế lực truyền thông Hiếu Orion mạnh cỡ nào?

Chẳng liên quan gì đến vOz cả và cũng chẳng có thế lực nào ảnh hưởng hết.