View Single Post
  #1  
Old 10-01-2019, 15:09
cu.hanh.tay's Avatar
cu.hanh.tay cu.hanh.tay is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 1,909
Thế lực truyền thông Hiếu Orion mạnh cỡ nào?

... mà thread tố team truyền thông của Hiếu Orion "đánh" Văn Lâm bị xóa mất???