View Single Post
  #4  
Old 10-01-2019, 12:26
Knowledge Knowledge is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2015
Posts: 1,583

^ Right?
Điện thoại tôi còn thấy chê mở vân tay chậm nữa, rồi màn ips nhìn góc khác tốt hơn abcxyz, không biết ai lại nhìn màn hình kiểu đấy bao giờ, nói lại bảo chê nho xanh
Reply With Quote