Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #3470  
Old 10-01-2019, 10:13
bong_dung_muon_soc's Avatar
bong_dung_muon_soc bong_dung_muon_soc is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2011
Location: ____________Hà Lội theo đúng nghĩa đen =.='____________
Posts: 1,004
Re: Hội quán vOzer và PKL

skill kinh vãi vờn 2 anh pkl như chuột, có mấy pha đảo lane còn vừa lái vừa cười với dùng 1 tay
https://www.youtube.com/watch?v=KJ2bUVnibIo
Reply With Quote