Thread: Cần giúp Chạy openwrt cho TP 841N V14
View Single Post
  #2  
Old 10-01-2019, 09:24
ePubc's Avatar
ePubc ePubc is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2017
Location: HCM
Posts: 947
Re: Chạy openwrt cho TP 841N V14

không hiểu sao v13 thì RAM tới 64MB xong lên v14 lại tụt xuống còn 32MB. bộ nhớ Flash kể ra 4MB cũng khá eo hẹp nếu như up qua OpenWRT
Reply With Quote