View Single Post
  #4361  
Old 10-01-2019, 08:23
sluogn's Avatar
sluogn sluogn is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2012
Posts: 9,488
Re: vozFApp - Just another vozForums client

^ thôi khỏi làm bản nextvoz bác ơi
dùng voz do giao diện xưa giờ nó vậy, mấy lần mod đòi chuyển qua nextvoz mọi người chửi quá nên cũng phải cho xài lại giao diện cũ
Reply With Quote