Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
Đang tải...
  #3465  
Old 09-01-2019, 21:58
vodanh1213's Avatar
vodanh1213 vodanh1213 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2008
Posts: 3,268
Re: Page 347 - Thảo luận Hội quán vOzer và PKL

Quote:
Originally Posted by minhdhph00853 View Post
Thời điểm này nhập môn thì nên chơi k z300 hay honda rebbel 300 nhỉ? Mình tuần nào cũng chạy đường trường. So giá và chất xe thì nên chọn con nào

Được gửi từ iPad Mini 2G - vozForums
mua z3 cho rẻ, bán cungc lẹ ít lỗ do chơi tụi 300 nhanh chán lăm, thế nào bác cũng lên cc sau này thôi

Được gửi từ iPhone 6s - vozForums
Reply With Quote