Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #3463  
Old 09-01-2019, 21:10
annihilation's Avatar
annihilation annihilation is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2006
Location: Himmelsdorf
Posts: 2,571
Re: Hội quán vOzer và PKL

Mấy nay chạy deadline sml để cuối tuần sau off, đi tour tất niên KTM ở Phan Thiết
Mới lên cái lọc gió DNA, cảm giác nhẹ nhàng như uống ô long
Reply With Quote