Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #3462  
Old 09-01-2019, 20:03
waittodeath_1794's Avatar
waittodeath_1794 waittodeath_1794 is online now
Senior Member
 
Join Date: 08-2011
Posts: 551
Re: Hội quán vOzer và PKL

Quote:
Originally Posted by Blaze View Post
Trên 50cc là pkl rồi cứ chơi đi.
Vâng bác, thấy ae ít off nhỉ, có cho e đi ké ngắm xe với
Reply With Quote