Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #3461  
Old 09-01-2019, 15:36
Blaze's Avatar
Blaze Blaze is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2007
Posts: 10,434
Re: Hội quán vOzer và PKL

Quote:
Originally Posted by waittodeath_1794 View Post
Honda Winner chào mấy bác PKL
Trên 50cc là pkl rồi cứ chơi đi.
Reply With Quote